Elektronika, pyrotechnika...

Čítač s digitrony

Čítací dekáda

Čítací dekáda - Všechny IO jsou TTL z produkce bývalého bloku RVHP. Dekáda má tři vstupy (signál, nulování, paměť), výstup "Přetečení" a potřebuje napájení +5V/+180V. Pro zobrazování jsou použity digitrony RFT Z573M. Konstrukce je na oboustranném plošném spoji vlastní výroby.

Čítací dekáda

Časová základna - Všechny IO jsou TTL taktéž z produkce bývalého bloku RVHP. Základnu řídí krystal 1MHz. Výstup lze nastavi v rozsahu 1MHz - 1Hz privedením log. 1 na odpovídající vstup. Délka přivodů k přepínači nebo jeho kvalita nemá v tomto zapojení vliv na výstupní signál. Konstrukce je provedena na oboustranném plošném spoji vlastní výroby