Elektronika, pyrotechnika...

Pult FireSys A4

Technické údaje:

Odpalovací napětí50V DC
Počet okruhů 40
Jištění odpalucentrální spínač, pro odpal je nutný
stisk dvou tlačítek současně
Test okruhu 40 x LED
Časovačmax 99minut, možnost odpočtu

Pult pro odpalování ohňostrojů. Uvedený pult umožňuje odpalovat 40 okrůhů.Pro odpal je vhodné používat středně odolné palníky. Odpaluje se napětím 50V. Pult obsahuje 40 ovládacích tlačítek. Pro odpálení je třeba provést tři úkony:

  1. Přepnout centrální spínač (spínač má navíc jistící krytku)
  2. Stisknout tlačítko s číslem okruhu
  3. Současně s tlačítkem okruhu stisknout tlačítko "FIRE"

Pult obsahuje zabudovaný test. Po přepnutí přepínače do polohy "TEST" se rozsvítí LED diody u tlačítek okruhů které jsou připojeny na palníky
Zabudovaný časovač slouží k synchronizaci na hudbu. Tato verze neobsahuje automatiku, která by automaticky odpalovala jednotlivé okruhy. Pokud je třeba odpalovat ze dvou míst, lze uvedený časovač nastavit na obou pultech na například 1 hodinu a současně spustit odpočet. Jednotlivé pulty se pak odnesou na stanoviště a odpal se provede ve stejný okamžik po provedení odpočtu.

K pultu patří následující příslušenství: